Trafikinformation

Ett viktigt led i förbättringen av kollektivtrafiken är utökad och bättre trafikinformation. Fler skyltar talar om hur många pendelparkeringar som finns lediga och tavlor längs trafiklederna visar när nästa buss eller tåg går.

Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik samordnar numera sin trafikinformation.
www.trafiken.nu finns information både för de som väljer att resa kollektivt, tar cykeln och åker bil.