Trängselskatt

Trängselskatt är en del av Västsvenska paketet. Den infördes 1 januari 2013 för att ge bättre framkomlighet på våra vägar och bättre miljö i innerstaden, men den är också en viktig förutsättning för att finansiera satsningarna i paketet. De totala investeringarna i Västsvenska paketet beräknas till 34 miljarder. 14 miljarder kommer från trängselskatten, resterande del från regionala och lokala medel.

Så fungerar trängselskatten

Trängselskatt tas ut av svenska och utländska fordon som passerar betalstationer mellan 06.00 och 18.29 på vardagar. Det kostar 9, 16 eller 22 kronor, beroende på vilken tid man passerar betalstationen. Maxbeloppet är 60 kronor per dag och på helger och i juli är passagerna gratis.

Effekter av trängselskatten

Bättre framkomlighet, kortare restider och minskade utsläpp är några av effekterna efter trängselskattens införande. Trafikflödet genom betalstationerna har mätts kontinuerligt och minskningen var störst den första tiden efter införandet av trängselskatten.

En annan mätbar förändring är att restiderna har förkortas på de flesta infartsleder och restiden varierar inte lika mycket. När det gäller effekterna på miljön har mängden partiklar minskat i luften, men mättiden är ännu så länge för kort för att dra säkra slutsatser om halterna.

Mer information:

Mer information från Transportstyrelsen

Om trängselskatten på Göteborg Stads webbplats

Utvärderingar och mätningar från Trafikverket

Trängselskatt i Backa