Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.