Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Utredning förordar trängselskatt i Marieholmstunneln

2016-09-22
Trängselskatt bör införas i Marieholmstunneln när den öppnas för trafik hösten 2020. Det menar den utredning som genomförts på uppdrag av Västsvenska paketets ledningsgrupp. Nu är det upp t...

Nya sätt att färdas i staden – Stadstriennalen på Bokmässan

2016-09-21
Under Bokmässan som öppnar torsdag 22 september finns i år Göteborgs Stadstriennal bland utställarna. Triennalen bjuder in till samtal, debatt och diskussioner om stadsutveckling. Samt om hållba...

Nya förberedelser för trädflytt i Haga

2016-09-19
I samband att Västlänken byggs kommer ett antal träd i staden att beröras av bland annat schakter och trafikomläggningar. Den här veckan fortsätter Trafikverket arbetet med att förbereda de st...

Tusentals tog chansen att titta på tunnelbygget i Marieholm

2016-09-19
Succé för första upplagan av Allmänhetens dag Korven tog slut redan före lunch. Pennorna till poängpromenaden strax därefter. Men det vackra vädret och en viss förväntan inför vad som skul...

Glenn guidar till Marieholmsbygget

2016-09-13
I åtta år har planerna för Göteborgs framtid visats upp i Älvrummet, strax bredvid Operan. Lika länge har Glenn Evans jobbat här, ständigt redo att berätta vad som är på gång, knyta ihop ...

Ledningar läggs i väntan på Västlänken

2016-09-12
Redan nu syns det i Göteborg att Västlänken ska byggas. Det är de förberedande arbetena som pågår. Genom ledningsomläggningar frigörs marken där det senare ska schaktas för Västlänken. ...

Klart för byggstart av nya Hisingsbron

2016-09-08
Efter 12 års planering är det nu klart. Göteborgs Stad kan starta bygget av de nya Hisingsbron. Det har kommunfullmäktige nu beslutat. Den färdiga bron "Arpeggio" kan därmed vara på plats 202...

Följ med till framtidens Göteborg

2016-09-05
Titta in i bygget under Göta älv Välkommen till en unik möjlighet att se det första riktigt stora byggprojektet i Västsvenska paketet på nära håll. Lördag den 17 september öppnar Mariehol...

Kalender

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Dett...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet....

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev