Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götalandsregionen eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Träffa oss här

Gamlestadsgalej 3 september.

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Träffa oss på Gamlestadsgalejet

2016-08-29
Den 3 september är det dags för årets upplaga av Gamlestadsgalej. Kom och träffa oss där och ställ frågor om allt som händer i området. Vi delar tält med Göteborgs Stads stadsbyggnadskon...

Nu är vår nya webbplats klar

2016-06-12
Västsvenska paketet har fått en ny webbplats. Här kan du titta på filmer och läsa övergripande information om alla de satsningar som paketet omfattar. Västsvenska paketet handlar om stora och v...

Framtidskapsel på Kulturkalaset

2016-06-12
Från den 16 till 21 augusti kommer Västsvenska paketet att vara på plats vid Stora Teaterns parkering. Hos oss kommer du kunna lyssna på föredrag och träffa representanter för projekten. Du ...

Västsvenska paketet i Kungsbacka

2016-05-30
Den 27-28 maj besökte vi Kungsmässan för att informera och svara på frågor om vad Västsvenska paketet innebär för hallänningar och Västsverige. Det arrangerades även speed meeting där bes...

Kalender

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Dett...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet....

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev