Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Västsverige växer – ny film förklarar hur Västsvenska paketet hjälper till

2016-10-20
Västsvenska paketet bidrar med många olika satsningar som gör det lättare att ta sig fram i en växande storstad - och i en växande region. Nu finns en ny film som visar hur långt vi har kommit ...

Backaundantaget klubbat i riksdagen

2016-10-19
Riksdagen beslutade idag att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet k...

Kommunstyrelsen vill se linbana senast 2021

2016-10-19
Idag bestämde Kommunstyrelsen i Göteborg att staden ska planera för att bygga en linbana över älven. Linbanan ska knyta samman Järntorget, Lindholmen , Lundby och Wieselgrensplatsen. Den ska var...

Internationell tävling bakom konsten i Västlänkens stationer

2016-10-13
För att få fram spännande förslag till utformningen av Västlänkens stationer i Centralen, Korsvägen, Haga och Olskrokens planskilda tågmiljö samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i en...

Så minskar vi störningarna under bygget av Västlänken

2016-10-07
Under de åtta år det kommer att ta att bygga Västlänken, sex kilometer tågtunnel under centrala Göteborg, kommer en del av er som bor i stan ofrånkomligen att märka av vissa störningar. Ljud...

Frihamnen inte längre av riksintresse?

2016-10-05
Frihamnen och Kvillepiren bör inte längre vara en del av det så kallade riksintresset Göteborgs Hamn. Det skriver Trafikverket i ett yttrande som kommunstyrelsen i Göteborg idag ställde sig bako...

Utredning förordar trängselskatt i Marieholmstunneln

2016-09-22
Trängselskatt bör införas i Marieholmstunneln när den öppnas för trafik hösten 2020. Det menar den utredning som genomförts på uppdrag av Västsvenska paketets ledningsgrupp. Nu är det upp t...

Nya sätt att färdas i staden – Stadstriennalen på Bokmässan

2016-09-21
Under Bokmässan som öppnar torsdag 22 september finns i år Göteborgs Stadstriennal bland utställarna. Triennalen bjuder in till samtal, debatt och diskussioner om stadsutveckling. Samt om hållba...

Kalender

Just nu finns det inga kommande evenemang

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Dett...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet....

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev