Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Ny station kan byggas vid Brunnsbo

2017-01-17
Regionstyrelsen anslår 55 miljoner kronor för byggande av Brunnsbo station på södra Bohusbanan. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för järnvägssatsningar i den regionala transportin...

Ett nytt Korsvägen planeras då Västlänken står färdig

2017-01-11
Nya Korsvägen ska bli en del av innerstaden, med plats för människor. Första steget är jobba fram en ny trafiklösning. -Vi har ett bra läge för det nu när Västlänken ska byggas, säger Lin...

Kinesisk byggkonst och en ljuskägla från rymden vinnande konst i Västlänken

2017-01-10
227 konstnärer från hela världen anmälde sig. Nu är vinnarna utsedda. Katharina Grosse och Danh Vo är de två konstnärer som nu förändrar Göteborgs skyline och underjord. - Nu ser vi fram ...

Familjeföretag driver nya kombiterminalen

2016-12-23
Om ett år flyttas kombiterminalen från centrala Göteborg och ger plats för stadsutveckling och bygget av Västlänken. En ny kombiterminal uppförs vid ytterhamnarna på Hisingen. Det blir Sanda...

Bygg om Göteborg i Minecraft

2016-12-21
Nu finns hela Göteborg i dataspelet Minecraft. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram alla tio stadsdelar som går att ladda ner på Göteborgs stads hemsida. Förhoppningen är att öka intresset f...

Klart spår för tåg och cykel över Göta Älv

2016-12-19
Dubbelspåret för järnvägstrafiken över älven i Göteborg är klart. Både Norra och Södra Marieholmsbron är nu i drift. Det betyder att den mest sårbara punkten på järnvägssträckan til...

Barnen säger sitt om framtidens Gamlestaden

2016-12-18
Vem vet bäst hur ett barn upplever att ta sig till skolan genom en stadsdel som håller på att byggas om fullständigt? Svaret är ganska självklart. För att Göteborgs stad ska få hjälp av d...

Ny chans att prova elcykel gratis

2016-12-09
Ligger din arbetsplats i det alldeles särskilt byggintensiva Centralenområdet, där Hisingsbron möter nedsänkningen av E45 och snart även bygget av Västlänken? Hör du till dem som idag tar bil...

Kalender

Just nu finns det inga kommande evenemang

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Dett...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet.

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev