Västsverige växer

Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

Gilla oss på Facebook

Facebook.com/Vastsvpaket

Västsverige växer

År

Invånare

Antalet invånare avser Halland och Västra Götalandsregionen. Data hämtat från SCB.

Senaste nytt

Miljön övervakas digitalt när Västlänken byggs

2016-12-07
Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning. Projektet ”Luft och Vatten med Internet of Things" som nu startar i Göteborg ska bland annat mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget a...

Konsten viktig byggsten i Västlänken

2016-12-02
Trots att det återstår ett år till byggstart av Västlänken och ett par år till att broar och stationer byggs så arbetar projektet redan med den konstnärliga gestaltningen av Västlänkens stat...

Se de första förslagen på konsten i Västlänken

2016-11-28
Nu visas förslagen på den konstnärliga utformningen av Västlänken och de nya broarna och miljöerna i Olskroken upp på Göteborgs Stadsmuseum. Tisdagen den 29 november invigs utställningen som...

VR-upplevelse lockade i Allum

2016-11-28
Mitt under brinnande Black Friday-shopping slog vi i Västsvenska paketet upp vår informationsutställning i Allum köpcenter i Partille den 25-26 november. Många ville såklart ha svar på frågan...

”Vi bygger infrastruktur för att utveckla vår omvärld”

2016-11-21
Västsvenska paketet är ett avtal som finansierar infrastruktur. Vägar, järnvägar, broar och tunnlar till en kostnad av 34 miljarder kronor. - Vi bygger inte vägar och järnvägar av egenintress...

Trafiken till E45 tar nya vägar

2016-11-13
Nu börjar de stora byggprojekten märkas av på allvar för trafikanterna i centrala Göteborg. 15 november stängs påfartsrampen från Stadstjänaregatan till E45 i östlig riktning. Trafiken leds ...

Klart för fortsatt arbete med stadslinbana i Göteborg

2016-11-10
Efter nästan en timmas debatt beslutade kommunfullmäktige i Göteborg på torsdagskvällen att staden ska fortsätta planera för att bygga en linbana över älven. Målet är att linbanan ska stå...

Nu försvinner E45:an under jord

2016-10-31
De sänker en väg. Och bygger en tunnel. - Vi är med och bygger grunden för en ny stadsdel, säger Per Eriksson på Trafikverket. Det är mycket inspirerande. Ovanpå taket till nya Gullbergstunn...

Kalender

Just nu finns det inga kommande evenemang

Frågor Och Svar

Vad ingår i Västsvenska paketet?

Satsningar på kollektivtrafiken som längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält, nya pendelparkeringar för cykel och bil, knutpunkter för kollektivtrafik. Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas fram till 2025 så ...

Varför kom Västsvenska paketet till?

Det finns stora behov av satsningar på infrastrukturen i Västsverige. För att skapa en attraktiv, hållbar och växande region krävs ett hållbart transportsystem och utvecklad kollektivtrafik, samt robusta järnvägar och säkra vägar. Dett...

Vem håller reda på allt?

Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet.

Vilka står bakom Västsvenska paketet?

Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är:

  • Staten i form av Trafikverket.
  • Göteborgs Stad.
  • Göteborgsregionens kommunalförbund där kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kung...

Varför är satsningar på infrastruktur så viktigt för Västsverige?

För att Västsverige ska utvecklas på ett bra och hållbart sätt måste våra vägar, järnvägar och kollektivtrafik utvecklas på samma sätt som i Malmö- och Stockholmsregionen. Utan en fungerande infrastruktur kommer företag inte att vara li...

Nyhetsbrev