Västsvenska paketet
Laddar

Om kartan

Västsvenska paketet består av en mängd olika projekt och objekt. Många fler än de allra största som vi kanske hör talas om mest. Den här kartan är ett sätt att visa upp mängden och bredden av det som skall byggas, och allt som faktiskt redan är gjort.
Varje projekt är utmärkt så noggrant det går geografiskt.

Du kan välja att filtrera på någon av de fyra kategorierna Stora projekt, vägar, kollektivtrafik och cykel. Eller så kan du se alla projekt samtidig om du väljer "Alla" längst uppe till vänster.

Du kan naturligtvis zooma in i kartan om du vill studera en särskild plats i detalj.
På kartan finns till exempel Västlänkens fastslagna dragning utsatt. Med hjälp av zoomfunktionen kan du se exakt under vilka vägar och byggnader järnvägstunneln kommer att gå, när den står färdig 2026.

Du kan också förflytta dig i tiden genom att dra i markören i nederkant. Projekt som inte är påbörjade, eller som håller på att byggas, visas som en blå markör. När ett projekt är färdigt blir markören vit.

Klickar du på en projektmarkör kan du läsa mer om projektet.
Du kan också välja bort kartan och få projekten listade i textform genom att välja Lista högst uppe till vänster.

Västsverige växer och Västsvenska paketet bidrar med infrastrukturen som gör det möjligt.

2012  Trimning 190

Läs mer... Stäng

+ -
Markör visar ungefärliga geografiska platser.