Jättelik bok flyttad i Kungsparken

2018-10-31
Högt över marken svävar ett helt träd med rötter och allt. Det hänger i fyra vajrar, på väg till en ny plats i Kungsparken i Göteborg. På så sätt flyttas den jättelika boken i stället f...

Högstadieungdomar ska lösa framtidens transporter

2018-10-29
Västsvenska paketet är en av parterna i arrangemanget "Framtida transporter", en innovationstävling för högstadieungdomar i Göteborgsområdet. Eleverna ska försöka utveckla smarta och hållba...

Fokus: Marieholmsförbindelsen

2018-10-10
Det började med två stora gropar på var sin sida Göta älv. Groparna har nu blivit var sin ände på en ny tunnel under älvens botten. Från mynningen på Hisingssidan har arbetet med tunneln nu ...

FRAMTIDSDAGEN 2018

2018-10-08
För första gången kommer besökare att få kika in i Marieholmstunneln, älvförbindelsen som ska stå färdig 2020. Det är ett av arrangemangen på Framtidsdagen som anordnas av Västsvenska ...

Fokus: Gamlestaden

2018-10-01
En av entréerna till Västtrafiks nya resecentrum på Gamlestadstorget.  Det tar sex minuter med spårvagn från Gamlestaden till Drottningtorget. Åker du pendeltåg klarar du det på fyra...

Ny tunnel nästan halvvägs

2018-09-21
Arbetet med överdäckningen av Götaleden i centrala Göteborg går fort framåt. I november kommer halva den så kallade Gullbergstunneln vara färdig. Samtidigt rusar trafiken fram bara några mete...

Byggplank blir till konst

2018-08-21
Konstnärerna Martin Solymar och Gudrun Åsling har fått uppdraget att klä byggplanket runt Trafikverkets arbetsplatser vid Linnéplatsen med konst. Det blir starten för ett projekt där stora dela...

Västsvenskarnas pendlingsvanor kartlagda för sjunde året

2018-06-27
De som är negativa till Västlänken är nu något fler än de som är positiva. Det visar den undersökning av västsvenskarnas pendlingsvanor och attityder till infrastrukturprojekt som SOM-institu...

Mycket kan göras samtidigt när Götatunneln enkelriktas

2018-06-18
Med start efter midsommar och 25 veckor framåt kommer Götatunneln att enkelriktas i västlig riktning mot Järntorget. Under tiden kommer Västlänken, Hisingsbron och Trafikverket Underhåll att ut...

Flera nya järnvägsbyggen i Västsverige i regeringens plan

2018-06-04
3,8 miljarder till järnvägssträckan Göteborg-Borås med byggstart 2024, djupare hamn i Göteborg och trafiksäkrare E20. Det är några axplock ur den nationella planen som presenterades på mån...

Jubileumsplatsen – början av Region City

2018-06-04
Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg. Här vill Jernhusen bygga ut och skapa en välfungerande stationsfunktion tillsammans med en hållbar stadsdel som länkar ihop Cent...

Nu bygger vi Västlänken

2018-05-30
Strax efter klockan 10.30, onsdagen den 30 maj, var Västlänkens första spadtag avklarat. Nu börjar bygget av åtta kilometer tågtunnel under Göteborg. Och 2026 invigs anläggningen. Västsv...

Fler tåg kan trafikera Västlänken från start

2018-05-28
Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg. Planen för Västl...

Dags för byggstart

2018-05-14
Mark- och miljööverdomstolen har idag 14 maj meddelat verkställighetsförordande för projekt Västlänken. Det betyder att projektet kan ta domen i anspråk innan den vinner laga kraft. I k...

Det rullar på i Västsverige

2018-05-03
Fler reser kollektivt i Västra Götaland och färre tar bilen i centrala Göteborg. Under 2017 gjordes 322 miljoner resor med Västtrafik. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året innan...

Brobygge från första parkett

2018-03-29
Mitt i centrala Göteborg pågår bygget av en ny modern älvförbindelse. Den färdiga Hisingsbron blir en länk mellan människor och stadsdelar och ska dessutom fylla många andra funktioner. En ko...

Stora planer för Varberg när järnvägen försvinner under jord

2018-03-16
När Trafikverket bygger ny järnvägsstation i Varberg öppnas stora möjligheter till stadsutveckling i centrum. Satsningar på järnväg går hand i hand med stadsutveckling och staden ligger i sta...

All trafikinfo på samma sajt

2018-03-15
Tunnelbyggen, brobyggen och bostadsbyggen ger alla påverkan på trafiken i centrala Göteborg. I en tid då vi bygger historiskt mycket står vi också inför en sommar med historiskt många trafik...

Det mesta i paketet genomförs enligt plan

2018-03-15
Västsvenska paketet har nu jobbat i sex år sedan starten 2011 och mycket är redan färdigt. Endast ett fåtal saker har fallit bort från den allra första förslagslista som sattes upp innan av...

Ta dina kunskaper till en ny nivå

2018-03-08
Funderar du på hur man sänker en tunneldel under botten av en älv, bygger en lyft-och svängbro över en älv eller håller ett tunnelelement flytande? Lyft det med Stein Kleiven på tisdag. 13 mar...

Kombiterminalen Arken officiellt invigd

2018-02-07
Sedan ett par månader tillbaka går det betydligt mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg. Istället körs godset direkt till den nya kombiterminalen i ytterhamnen. Och redan nu hanteras större g...

Villkoren för Västlänken fastslagna i rätten

2018-01-31
Trafikverket nu fått Mark- och miljödomstolens tillstånd, samt villkor, för byggnation av tågtunneln Västlänken under Göteborg. Domen meddelades strax efter klockan 9.00, idag 31 januari M...

Trafikplats Marieholm är klar – kan bli Årets bygge 2018

2018-01-10
Trafikplats Marieholm – alltså vägbroarna mellan Röde orm och den blivande Marieholmstunneln - är helt klar. Projektet är dessutom nominerat av Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin ti...

Andra tunnelelementet har fått sitt namn

2018-01-09
Marieholmstunnelns andra elelement är nu döpt. Namnet är Göta och snart börjar hennes resa över älven för att sedan sänkas och läggas intill det första elementet Tina. Mittdelen av Marie...

Nytt trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation

2017-12-21
Nu tar Trafikverket och Västtrafik ett steg till för att hjälpa tågresenärerna tillrätta. Tillsammans startar de ett Trafikinfocenter på Göteborgs Centralstation, där resenärerna kan få hj...

Sverigeförhandlingen vill låna till nya höghastighetsbanor

2017-12-20
Sverigeförhandlingen är nu klar med sitt slutbetänkande och vill att de nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö byggs snabbt, med lånade pengar för tåg som kör i 320 km...

Göteborg kan få många fler elbussar

2017-12-20
Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad vill nu snabba på övergången till elbussar i göteborgsområdet. För de närmsta åren ingår ett tjugotal elbussar i planerna. Fr...

Nu vilar Tina på en bädd av Skagensand

2017-12-11
200 meter ny tunnel under Göta älv är klar. Tunneln, som i färdigt skick blir nästan 500 meter, ska binda samman de två nya trafikplatserna Marieholm på fastlandssidan och Tingstad på Hisingss...

Nya Tingstadsmotet tar form mitt i rusningstrafiken

2017-12-05
Åtta meter upp i luften ovanför E6 i Tingstad på Hisingen i Göteborg pågår bygget av en ny vägbro. Den spänner över två trafikleder och en järnväg. Bron ska bli den nya kopplingen mellan...

Hållbar samhällsplanering på schemat

2017-11-28
Västsverige växer och allt fler flyttar hit. Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur kan man vara med och påverka det framtida samhälle vi ska leva i? Från och med i höst är dessa f...

Upprustning av Värmlandsräls lyft för godstågen i Väst

2017-11-23
Upprustningen av Bergslagsbanan, på en del i Värmland och Örebro, innebär en direkt avlastning av Västra stambanan. Ett tydligt exempel på att investeringar på en viss sträcka i det statliga j...

Ny kombiterminal snart klar i Göteborgs Hamn

2017-11-15
Göteborgs hamn hade under en tid övervägt att bygga en ny kombiterminal. När det stod klar att Trafikverket behövde marken vid Gullbergsvass i centrala Göteborg där den nuvarande kombiterminale...

Enkätsvar blir grund för framtidens kollektivtrafik

2017-10-31
Just nu genomförs en stor undersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om ur de reser till, från och inom Göteborg. Undersökningen är mer än dubbelt så omfat...

Fyra förslag tävlar om utformningen av linbanan

2017-10-30
Nu visas fyra arkitektförslag på utformningen av den kommande linbanans stationer och torn i en utställning. De fyra är utvalda finalister i en internationell tävling. Den 8 februari avslöjas ...

De vann konstkampen om Haga och Korsvägen

2017-10-25
Ett ormskelett med ett stort gap och en evig anställning på tågstationen. Så blir den konstnärliga gestaltningen i Västlänkens stationer Haga respektive Korsvägen. Vinnarna utsågs idag: De...

Dag 8: Miljöförhandlingen avslutad

2017-10-12
Det blev förhandlingarnas sista dag och den avslutades med pläderingar av Trafikverket, myndigheter och övriga sakägare. Det blev en lång dag – det var många som ville komma till tals, och det...

Dag 7: Masshantering, naturskydd och utsläpp av vatten

2017-10-11
Bygget av Västlänken kommer att påverka omgivningen på många sätt vilket Trafikverket måste hantera. Större delen av dagens förhandlingar ägnades åt utsläpp av vatten från byggnationen....

Dag 6: Buller och vibrationer, energianvändning och utsläpp

2017-10-10
Trafikverket har sökt villkor för miljöfarlig verksamhet i samband med bygget av Västlänken.  Tisdagens förhandlingar i Mark-och miljödomstolen inleddes med oönskat ljud. Det vill säga bul...

Dag 5: Syn på plats

2017-10-06
Fredagens förhandlingar i Mark- och miljödomstolen var förlagda utomhus eftersom domstolen genomförde syn för att studera vissa byggnader och miljöer som kan komma att påverkas när Västlänke...

Dag 4: Sakägarnas yrkande om vattenverksamheten

2017-10-05
Torsdagen var sakägarnas dag i domstolen. De fick föra fram sina yrkanden och synpunkter på den vattenverksamhet Trafikverket söker villkor för inför bygget av Västlänken. Redan igår börjad...

Dag 3: Ytvatten, Knölnate och fiskars skydd

2017-10-04
Gårdagen handlade om grundvatten. Men Trafikverket söker även tillstånd och villkor för arbeten i ytvatten under bygget av Västlänken, och det handlar onsdagens förhandlingar i domstolen om. ...

Dag 2: Med grundvatten i fokus

2017-10-03
Trafikverkets söker tillstånd och villkor för vattenverksamhet vid bygget av Västlänken och under miljöförhandlingens andra dag handlade det helt och hållet om grundvatten. Redan igår blev...

Dag 1: Miljöprövningen av Västlänken har börjat

2017-10-02
Måndagen 2 oktober inleddes förhandlingarna där Mark och Miljödomstolen ska sätta de villkor som ska gälla när Västlänken byggs. Förhandlingarna hålls på Bananpiren i Göteborgs Frihamn...

Nu börjar miljöförhandlingen runt Västlänken

2017-10-02
Med start idag, måndag, och två veckor framöver, kommer Mark- och miljödomstolen ta ställning till hur Västlänken påverkar omgivningen enligt miljöbalken. Domstolen ska sedan fastställa vill...

Framtidspromenaden 2017 – Här är de rätta svaren

2017-09-18
Tillhör du dem som legat sömnlös och klurat på frågorna i Framtidsdagens poängpromenad? Då kan du pusta ut för här kommer alla de rätta svaren. Nu börjar de mödosamma arbetet med att rätt...

Plan för bättre järnväg

2017-09-01
Trafikverkets förslag på transportplan för 2018-2029 är nu överlämnad till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar, sjöfart...

Framtidsdagen 2017 – En promenad i det nya Göteborg

2017-09-01
Välkommen till en framtidspromenad längs älven där du får träffa alla som bygger i staden, ställa dina frågor, känna på maskinerna och dessutom har chansen att komma in på en av de stör...

Se förslagen till konst i station Haga och Korsvägen

2017-08-28
Snart avgörs hur den konstnärliga gestaltningen för Västlänkens stationer Haga och Korsvägen ska utformas. Nu ställs förslagen ut på Göteborgs stadsmuseum och i oktober kommer juryns utslag...

Trafiken leds om förbi Sörredsmotet

2017-07-14
Bygget av en ny planskild korsning vid Sörredsmotet på väg 155 har nu kommit så långt att det är dags för en första trafikomläggning. Med start 17-19 juli kommer trafiken att ledas om i två ...

”Ska vi lyckas måste vi göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt”

2017-07-10
Ett av Västsvenska paketets mål är att förbättra kollektivtrafiken i Västsverige. Men hur går det? Vi vände oss till Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige, och är de...

Ny färjeterminal vid Lilla Varholmen

2017-06-30
Den nya terminalen vid Lilla Varholmens färjeläge är nu klar att tas i bruk. Den förbättrar trafiksäkerheten för alla; gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar. Och den skapar också en b...

Järnvägsplanen för Västlänken klubbad av Regeringen

2017-06-26
Regeringen har avslagit överklagandena av järnvägsplanen för Västlänken. Det betyder att järnvägsplanen nu vunnit laga kraft och att Västlänken kommer att byggas i den korridor som lades f...

Västsverige växer – här är siffrorna som visar hur

2017-06-20
1,95 miljoner. Så många beräknas vi vara som bor i Västra Götaland om 18 år. Det visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Och allra störst kommer ökningen att vara...

Klart för ny elbusslinje genom Göteborg

2017-06-15
Linje 55 med el- och elhybridbussar mellan Chalmers och Lindholmen har blivit en smärre succé. Nu är det klart att två eldrivna bussar kommer att sättas in även på linje 16. Om ett år kommer b...

Klart vem som ska bygga Västlänkens etapp Haga

2017-06-12
Nu är det klart vilken entreprenör som bygger etapp Haga i Västlänken. Det är ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo som tilldelats...

Snart dags för nya trafikomläggningar på Östra Hamngatan

2017-06-05
Under sommaren 2017 fortsätter det förberedande arbetet för Västlänken på Östra Hamngatan. Det betyder att biltrafiken får ledas om runt arbetsområdet. Inför byggstarten av Västlänken b...

Sörredsmotet på Hisingen börjar ta form

2017-05-22
På Hisingen byggs nu sakta men säkert en vägkorsning med trafikljus om till en planskild, säker och modern trafikplats - Sörredsmotet. Arbetena ska pågå i två år och när allt är klart blir...

Västlänken: Mindre lera och färre transporter än beräknat

2017-05-15
När tågtunneln Västlänken byggs under Göteborg uppstår ett överskott av berg, lera och jord, som till stor del måste transporteras bort. Men överskottet visar sig nu bli mindre än vad projek...

Ett symboliskt spadtag för Hisingsbron

2017-05-12
Lördag 13 maj tas det första spadtaget för Hisingsbron. Visserligen startade arbetet med den nya bron redan innan årsskiftet, men första spadtaget är ett festligt avbrott i arbetet som nu pågå...

Med utsikt mot framtiden

2017-05-11
Våning 2026 i Läppstiftet bjuder på en makalös vy över staden. Här finns information om Hisingsbron, linbanan och Västlänken och möjlighet att boka in sig för studiebesök med direkt verkl...

Ny väg förbi bygget av Gullbergstunneln

2017-05-09
Bygget av Gullbergstunneln mitt i centrala Göteborg rullar på och nu är det dags för en smärre trafikomläggning. Den 10 maj läggs trafiken på E45 i östergående riktning upp på ytan parallel...

Tunnelelementet ”Tina” framme vid sin plats i älven

2017-05-01
Att bogsera ut ett tunnelelement ur dockan där det byggts kräver noggranna förberedelser och stor kunskap. Under lördag förmiddag var dessutom vädrets makter på Trafikverkets sida och sjösät...

Här ser du sjösättningen av Marieholmstunnelns första del

2017-04-27
Lördagen den 29 april sjösätter Trafikverket det första tunnelelementet och bogserar ut det i Göta älv. Det är svårt att säga exakt när de olika momenten i sjösättningen kommer att ske,...

Hjälp oss dokumentera hur #västsverigeväxer

2017-04-05
Västsverige växer. Så det knakar. Det jobbas just nu med fler bostäder, vägar, tunnlar, järnvägar och arbetsplatser än någonsin tidigare på en och samma gång. Det här vill vi ha hjälp att...

Nya vägar för gång- och cykeltrafik

2017-03-31
I april börjar  det förberedande arbetet för Västlänken på Östra Hamngatan. Det betyder att biltrafik, cyklister och gående får ledas om runt arbetsområdet. Inför byggstarten av Västl...

P-arken på plats vid Lilla Bommen

2017-03-16
Nu är P-arken på plats vid sin nya hemvist. Det flytande P-huset ligger nu parkerad vid Lilla Bommen, nedanför Läppstiftet och granne med Barken Viking. P-arken ska ersätta de två parkeringshus ...

Gammalt sigill pryder nya brunnslock

2017-03-14
Hör du till dem som tittar i marken för att undvika att gå på en A-brunn? I Gamlestaden kommer detta snart inte vara något problem längre. Här ersätts de gamla A-brunnslocken med specialutfor...

Ny rapport: Fler reser kollektivt i Västra Götaland

2017-03-09
Kollektivresandet i Västra Götaland fortsätter att öka år för år visar den senaste undersökningen. Ökningen det senaste året är sju procent och det är busstrafiken som svarar för den stö...

Ny app ska göra det lättare att resa tillsammans

2017-03-07
I tio år har den ideella rörelsen Skjutsgruppen hjälpt människor som vill samåka att hitta varandra. Precis det man på Västra Götalandsregionen vill se mer av. Nu gör regionen och Skjutsgru...

Bygget av Hisingsbron börjar med ”tunnel”

2017-02-28
När uppdraget är att bygga en bro ÖVER Göta Älv börjar projekt Hisingsbron med att bygga en tunnel UNDER älven. Tunneln och tunnel. I själva verket är det två kulvertar, 49 meter långa, ...

Nytt resecentrum vid Åkareplatsen när del av Nils Ericsonterminalen rivs

2017-02-28
Styrelsen för Västtrafik har gett klartecken för att bygga ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i Göteborg. När delar av Nils Ericsonterminalen monteras ned för att ge plats åt byggen behöv...

Götatunneln öppen västerut under bygget av Västlänken

2017-02-16
Götatunneln stängs inte helt under bygget av Västlänken. Planen är att använda ett rör i taget för genomgående trafik. Tunneln kommer att vara öppen för trafiken från öster mot väster un...

Här är kartan som visar allt i Västsvenska paketet

2017-02-06
Nu är den här. Kartan som visar alla projekt och objekt som ingår i Västsvenska paketet. Små bullerplank och stora tunnlar. Allt finns med. Vår förhoppning är att det skall bli enklare att fö...

Trafiken tar nya vägar i centrala Göteborg

2017-01-27
Den 1 februari genomförs en stor trafikomläggning i Centralenområdet. Det blir betydande förändringar för de bilister, cyklister och gående som rör sig i området. Just nu pågår flera...

Så påverkar bygget av Västlänken Ditt område

2017-01-23
Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel. Rakt under centrala Göteborg. Det skall också byggas tre underjordiska stationer och många kommer n...

Ny station kan byggas vid Brunnsbo

2017-01-17
Regionstyrelsen anslår 55 miljoner kronor för byggande av Brunnsbo station på södra Bohusbanan. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för järnvägssatsningar i den regionala transportin...

Kinesisk byggkonst och en ljuskägla från rymden vinnande konst i Västlänken

2017-01-10
227 konstnärer från hela världen anmälde sig. Nu är vinnarna utsedda. Katharina Grosse och Danh Vo är de två konstnärer som nu förändrar Göteborgs skyline och underjord. - Nu ser vi fram ...

Familjeföretag driver nya kombiterminalen

2016-12-23
Om ett år flyttas kombiterminalen från centrala Göteborg och ger plats för stadsutveckling och bygget av Västlänken. En ny kombiterminal uppförs vid ytterhamnarna på Hisingen. Det blir Sanda...

Bygg om Göteborg i Minecraft

2016-12-21
Nu finns hela Göteborg i dataspelet Minecraft. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram alla tio stadsdelar som går att ladda ner på Göteborgs stads hemsida. Förhoppningen är att öka intresset f...

Klart spår för tåg och cykel över Göta Älv

2016-12-19
Dubbelspåret för järnvägstrafiken över älven i Göteborg är klart. Både Norra och Södra Marieholmsbron är nu i drift.\r\n Det betyder att den mest sårbara punkten på järnvägssträckan t...

Barnen säger sitt om framtidens Gamlestaden

2016-12-18
Vem vet bäst hur ett barn upplever att ta sig till skolan genom en stadsdel som håller på att byggas om fullständigt? Svaret är ganska självklart. För att Göteborgs stad ska få hjälp av d...

Ny chans att prova elcykel gratis

2016-12-09
Ligger din arbetsplats i det alldeles särskilt byggintensiva Centralenområdet, där Hisingsbron möter nedsänkningen av E45 och snart även bygget av Västlänken? Hör du till dem som idag tar bil...

Miljön övervakas digitalt när Västlänken byggs

2016-12-07
Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning. Projektet ”Luft och Vatten med Internet of Things" som nu startar i Göteborg ska bland annat mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget a...

Konsten viktig byggsten i Västlänken

2016-12-02
Trots att det återstår ett år till byggstart av Västlänken och ett par år till att broar och stationer byggs så arbetar projektet redan med den konstnärliga gestaltningen av Västlänkens stat...

Se de första förslagen på konsten i Västlänken

2016-11-28
Nu visas förslagen på den konstnärliga utformningen av Västlänken och de nya broarna och miljöerna i Olskroken upp på Göteborgs Stadsmuseum.\r\nTisdagen den 29 november invigs utställningen s...

VR-upplevelse lockade i Allum

2016-11-28
Mitt under brinnande Black Friday-shopping slog vi i Västsvenska paketet upp vår informationsutställning i Allum köpcenter i Partille den 25-26 november.\r\nMånga ville såklart ha svar på fråg...

Trafiken till E45 tar nya vägar

2016-11-13
Nu börjar de stora byggprojekten märkas av på allvar för trafikanterna i centrala Göteborg. 15 november stängs påfartsrampen från Stadstjänaregatan till E45 i östlig riktning. Trafiken leds ...

Klart för fortsatt arbete med stadslinbana i Göteborg

2016-11-10
Efter nästan en timmas debatt beslutade kommunfullmäktige i Göteborg på torsdagskvällen att staden ska fortsätta planera för att bygga en linbana över älven. Målet är att linbanan ska stå...

Västsverige växer – ny film förklarar hur Västsvenska paketet hjälper till

2016-10-20
Västsvenska paketet bidrar med många olika satsningar som gör det lättare att ta sig fram i en växande storstad - och i en växande region. Nu finns en ny film som visar hur långt vi har kommit ...

Backaundantaget klubbat i riksdagen

2016-10-19
Riksdagen beslutade tisdagen den 16 oktober att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik g...

Kommunstyrelsen vill se linbana senast 2021

2016-10-19
Idag bestämde Kommunstyrelsen i Göteborg att staden ska planera för att bygga en linbana över älven. Linbanan ska knyta samman Järntorget, Lindholmen , Lundby och Wieselgrensplatsen. Den ska var...

Internationell tävling bakom konsten i Västlänkens stationer

2016-10-13
För att få fram spännande förslag till utformningen av Västlänkens stationer i Centralen, Korsvägen, Haga och Olskrokens planskilda tågmiljö samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i en...

Så minskar vi störningarna under bygget av Västlänken

2016-10-07
Under de åtta år det kommer att ta att bygga Västlänken, sex kilometer tågtunnel under centrala Göteborg, kommer en del av er som bor i stan ofrånkomligen att märka av vissa störningar. Ljud...

Frihamnen inte längre av riksintresse?

2016-10-05
Frihamnen och Kvillepiren bör inte längre vara en del av det så kallade riksintresset Göteborgs Hamn. Det skriver Trafikverket i ett yttrande som kommunstyrelsen i Göteborg idag ställde sig bako...

Utredning förordar trängselskatt i Marieholmstunneln

2016-09-22
Trängselskatt bör införas i Marieholmstunneln när den öppnas för trafik hösten 2020. Det menar den utredning som genomförts på uppdrag av Västsvenska paketets ledningsgrupp. Nu är det upp t...

Nya sätt att färdas i staden – Stadstriennalen på Bokmässan

2016-09-21
Under Bokmässan som öppnar torsdag 22 september finns i år Göteborgs Stadstriennal bland utställarna. Triennalen bjuder in till samtal, debatt och diskussioner om stadsutveckling. Samt om hållba...

Nya förberedelser för trädflytt i Haga

2016-09-19
I samband att Västlänken byggs kommer ett antal träd i staden att beröras av bland annat schakter och trafikomläggningar. Den här veckan fortsätter Trafikverket arbetet med att förbereda de st...

Tusentals tog chansen att titta på tunnelbygget i Marieholm

2016-09-19
Succé för första upplagan av Allmänhetens dag\r\nKorven tog slut redan före lunch. Pennorna till poängpromenaden strax därefter. Men det vackra vädret och en viss förväntan inför vad som sk...

Glenn guidar till Marieholmsbygget

2016-09-13
I nio år har planerna för Göteborgs framtid visats upp i Älvrummet, strax bredvid Operan. Snart slår man igen dörrarna här och flyttar till nya lokaler på Lindholmen. I nio år har även Gle...

Ledningar läggs i väntan på Västlänken

2016-09-12
Redan nu syns det i Göteborg att Västlänken ska byggas. Det är de förberedande arbetena som pågår. Genom ledningsomläggningar frigörs marken där det senare ska schaktas för Västlänken.\r...

Följ med till framtidens Göteborg

2016-09-05
Titta in i bygget under Göta älv\r\nVälkommen till en unik möjlighet att se det första riktigt stora byggprojektet i Västsvenska paketet på nära håll. Lördag den 17 september öppnar Marieh...

Nu är vår nya webbplats klar

2016-06-12
Västsvenska paketet har fått en ny webbplats. Här kan du titta på filmer och läsa övergripande information om alla de satsningar som paketet omfattar. Västsvenska paketet handlar om stora och v...