Högstadieungdomar ska lösa framtidens transporter

Västsvenska paketet är en av parterna i arrangemanget ”Framtida transporter”, en innovationstävling för högstadieungdomar i Göteborgsområdet. Eleverna ska försöka utveckla smarta och hållbara transportlösningar för framtiden.

Fullt fokus under Marika Åkermans och Jenny Röströms föreläsning om Gullbergstunneln. Foto: Åke Lundgren/Västsvenska paketet.

Trettio högstadieelever lyssnar spänt på Trafikverkets projektledare Marika Åkerman och Jenny Röström. De berättar om hur det går till när Trafikverket bygger Gullbergstunneln, en infrastrukturlösning i centrala Göteborg, som placerar biltrafikleden E45 under jord med möjlighet att bygga hus ovanpå. Projektet delfinansieras av Västsvenska paketet.

Efteråt duggar frågorna tätt. Eleverna kommer från Friskolan Kärna i Kungälvs kommun. Studiebesöket beror på att skolan är en av 33 deltagare i Universeums tävling ”Framtida transporter”. Det är en innovationstävling för högstadieklasser i Göteborg med omnejd.

Universeum är ett vetenskapscentrum som ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg, granne med Världskulturmuseet och Liseberg. Universeum grundades gemensamt av Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren.

Med ”Framtida transporter” vill man väcka engagemang, inspirera och intressera eleverna för hållbar miljö och teknik samt visa på mängden yrkesroller inom transportnäringen. Vidare vill Universeum synliggöra samband och samspel mellan människa, natur och teknik. Eleverna ska få möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och ändra allas våra beteenden så att de bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Universeum ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg. Foto: Universeum.

Tävlingsuppdraget för skolklasserna är att blicka mot framtiden och skapa en hållbar transportlösning för 2048.
– Eleverna som deltar i tävlingen är ju framtidens beslutsfattare, företagare och medborgare, säger Anna Havel, projektledare på Universeum. Men redan nu behöver de bli engagerade och inspirerade att vilja agera för en hållbar värld. Då kan de påverka både sin samtid och framtid till det bättre – och det är ju förhoppningen.

Universeum genomför tävlingen tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet.
– Som teknisk högskola är det både viktigt och nödvändigt att träffa ungdomar, diskutera teknik, systemperspektiv och framtidsvisioner. Det är ju de som kommer att förvalta det vi skapar idag, säger Per Olof Arnäs, universitetslektor från Chalmers och ordförande i tävlingsjuryn.

Han fortsätter:
– Det är väldigt kul och inspirerade att se denna fantastiska kreativitet varje år!

Utöver Universeum, Chalmers och Göteborgs universitet är ett antal partners knutna till eventet. I årets upplaga är Västsvenska paketet en av dessa. Som partner är man mentor för en skola och ingår dessutom i juryn som delar ut första och andra pris. Dessutom kan man dela ut ett eget hederspris.

Man åtar sig också att ordna ett eller flera studiebesök på sin arbetsplats. Totalt har fjorton företag och verksamheter tagit emot studiebesök från 33 skolklasser. Efter att studiebesöken är avklarade börjar eleverna fundera, planera och producera sina innovationer och modeller.

Kravet är att de ska producera en film på två minuter och en text om max två A4 som beskriver den transportlösning de vill tävla med. De ska också bygga en stabil modell med minst en rörlig del.

Modellen ska ställas ut under finaldagen, Framtidsdagen, 29 januari 2019 i Universeums foaje. Som sista uppgift ska klasserna hålla en muntlig presentation av sin lösning för juryn. Under själva finalen går alltså juryn runt från klass till klass, lyssnar på presentationerna, tittar på modellerna och gör den sista bedömningen.

Juryn delar sedan ut första pris, 10 000 kronor och en övernattning i hajtunneln på Universeum, och ett andrapris på 5000 kronor. Dessutom kan varje partner dela ut ett hederspris, vilket självklart Västsvenska paketet kommer att göra.

Åke Lundgren

 

Länkar:

Logistikpodden om Framtidens transporter
Universeum
Trafikverkets sida om E45/Götaleden