Jättelik bok flyttad i Kungsparken

Högt över marken svävar ett helt träd med rötter och allt. Det hänger i fyra vajrar, på väg till en ny plats i Kungsparken i Göteborg. På så sätt flyttas den jättelika boken i stället för att avverkas när Västlänken byggs.

Den gamla boken är det största träd som flyttats i Göteborg, ja faktiskt i hela norra Europa. Den är ett av de träd som flyttas inför bygget av Västlänkens station Haga. Trädet har en omkrets på 3,7 meter och väger uppskattningsvis 183 ton. Boken stod på en plats i Kungsparken nära spårvagnshållplatsen Hagakyrkan och den flyttades till en annan plats inom området, ungefär 75 meter i riktning mot Kungsportsavenyn.

Boken med sitt stora, grunda rotsystem på väg att lyftas upp av kranen. Foto: Åke Lundgren/Västsvenska paketet.

Förenklat går flytten till så att man lyfter trädet med en rejäl rotklump och sätter ned det på en ny plats. Samma teknik används när man planterar ett fruktträd eller en buske i trädgården, men i betydligt mindre skala. Flytten av den stora boken utfördes under natten mellan 30 och 31 oktober 2018. Vid ett provlyft tidigare i veckan konstaterade projektledningen att marken omkring trädet var för svag för att klara tyngden av den stora kranen med dess last och hade därför förstärkt underlaget.

Tidigt under tisdagskvällen stoppades spårvagnstrafiken förbi Haga Kyrka eftersom vibrationerna från spårvagnarna störde kalibreringen av lyftkranen. Det var nära nog perfekta väderförutsättningar. Lite regn, i stort sett vindstilla och varmt för att vara en kväll i oktober. Arbetet följdes av ett hundratal intresserade göteborgare.

Trädet svävar i vajrar över Allén på väg till sin nya plats 75 meter österut.

Inför lyftet pressades två stora balkar in under den frilagda rotklumpen, som var omgärdad av en stark spontning. Rotklumpen var påfallande grund för ett så stort träd vilket beror på att rötterna inte vill ner i leran utan istället sprider sig horisontellt i jordlagret där näring och vatten lagras. Fyra vajrar fästes vid balkarna och spändes. Sakta, sakta spändes de alltmer. Kranen kalibrerades för att anpassas till den kommande tyngden. Tekniken bygger på att ”vicka” loss klumpen med ena sidan först, annars är det svårt att få loss den då den suger sig fast mot leran.

Klockan tio stoppades all trafik på Allégatan och strax efteråt släppte rotklumpen från marken. Trädet snurrade till en aning, hängande i de fyra vajrarna. Det lyftes någon meter, därefter gjordes nya kalibreringar. Till sist svävade trädet högt över marken, kranen svängde sakta så att trädet hängde ut över gatan. Till slut hade kranen svängt 180 grader och kunde rulla ett femtontal meter bort mot trädets nya plats.

Det stora trädet sattes ned på en makadambädd i en förberedd planteringsgrop och efter midnatt påbörjades arbete med att säkra trädet på dess nya växtplats. Under större delen av onsdagen hänger boken kvar i kranen medan gropen återfylls och trädet stabiliseras.

Sedan 2014 har Göteborgs Stad och Trafikverket inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Träden tillhör staden och den gemensamma utgångspunkten är att man ska bevara parker och alléer längs Västlänkens sträckning, så långt det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt försvarbart.

Det är första gången som såpass stora träd flyttas i Göteborg. Däremot har det gjorts på andra platser i världen med gott resultat under de senaste 40 åren.

Åke Lundgren

Trädflytt i Västlänkens spår

I dagsläget räknar projekt Västlänken med att bevara omkring 300 träd genom flyttning, antingen till en annan permanent plats eller tillfälligt till en plantskola. De tillfälligt flyttade träden ska återplanteras när Västlänken är färdigbyggd.

Ett 700-tal träd bevaras på plats.

Omkring 500 träd bedöms vara olämpliga för flytt och för svaga för de påfrestningar som de skulle utsättas för under byggtiden. De kommer att tas ned och ersätts med nya träd.

Hittills har Trafikverket flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken. Detta är en del av förberedelserna för det stora schakt som ska grävas i bygget av station Haga.

De flesta träd som flyttas har ett stamomfång på upp till 120 centimeter och flyttas med en mobil trädflyttningsmaskin. Maskinen skopar upp träden och en rejäl rotklump med jord.

Fem av träden har ett stamomfång över 120 centimeter och måste därför flyttas med kran och trailer. Man gräver runt om och håller samman rotklumpen och jord med en spontlåda.

Utöver den stora boken flyttades två stora hästkastanjer förra veckan.  Hästkastanjerna vid korsningen Nya allén/Sprängkullsgatan flyttades inom Kungsparken och placerades närmare vallgraven.