Ett symboliskt spadtag för Hisingsbron

Lördag 13 maj tas det första spadtaget för Hisingsbron. Visserligen startade arbetet med den nya bron redan innan årsskiftet, men första spadtaget är ett festligt avbrott i arbetet som nu pågår för fullt.

Under fyra år kommer brobyggarna JV Skanska-MTH, ett bolag skapat särskilt för att bygga bron, att sakta men säkert bygga den nya bro som ska vara klar till Göteborgs Stads jubileum 2021. Hisingsbron ersätter den gamla Göta Älvbron. Den nya bron som ny byggs blir lägre och kommer att bli som en gata i staden.

Planeringen har pågått flera år och själva arbetet i några månader. Men första spadtaget är en viktig och lite högtidlig ceremoni. Göteborgarna är såklart inbjudna till festen på kajen framför Barken Viking vid Lilla Bommen.

11.30 serveras fika och 11.45 blir det musik av Paradorkestern. Klockan 12.00 tar kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson det första spadtaget tillsammans med barnen Julia och Jonathan. Därefter pratar i tur och ordning Johan Nyhus, Trafiknämndens ordförande, Carl-Anton Holmgren, Projektchef Hisingsbron, Göteborgs Stad Trafikkontoret och Anders Erlandsson, Arbetsmiljö- och hållbarhetsmiljödirektör i Skanska Sverige.

till webbenDet mesta som händer med byggnationen just nu syns inte ovan jord – bortsett från byggbodarna och människor i gula kläder – och handlar om mycket ledningsomläggningar och grundläggning.

Det mesta av arbetet pågår idag  på Norra Älvstranden. Det handlar om pålning för blivande brostöd och temporära bryggor samt att börja bygga gjutformar och armera för bottenplattan. Snart börjar även pålningsarbetena på Södra Älvstranden. Dessutom börjar man dra ledningar mellan älvstränderna. Genom så kallad styrd borrning kommer en ny vattenledning och fem ledningar för opto att dras under älven.

Längre fram i sommar fortsätter betongarbetena på båda sidor om älven. Pålarna drivs ner genom vattnet och leran till berg. Det låter en del – alltså hörs bygget mer än det syns – men bullernivåerna håller sig inom de värden som fastställts i miljödomen för bygget av Hisingsbron.

Det finns inga boende inom arbetsområdet för Hisingsbron, men det rör sig många människor runt det och vid Lilla Bommen. Projektet är hela tiden uppmärksam på att omgivningen ska störas så lite som möjligt.

Hisingsbron är en del av Västsvenska paketet

Av Åke Lundgren