Fokus: Gamlestaden

En av entréerna till Västtrafiks nya resecentrum på Gamlestadstorget. 

Det tar sex minuter med spårvagn från Gamlestaden till Drottningtorget. Åker du pendeltåg klarar du det på fyra. Med pengar från Västsvenska paketet har Gamlestadstorget gått ifrån ett otryggt spårkryss till en knutpunkt för tre olika trafikslag.

– Välfyllda vagnar. Det är bra, säger Herman Fernström och nickar när en späckad M32a kör förbi uteserveringen vid Gamlestadens resecentrum, som invigdes 18 augusti. Han är affärskoordinator på Västtrafik med ansvar för spårvagnstrafik. Hans arbete är att sköta relationen med Göteborgs spårvägar som står för trafikeringen.
– Men det där måste vi göra något åt, sätta en smörjstation kanske, fortsätter Norafödde Fernström på Bergslagsmål när den italienska spårvagnen gnisslar något alldeles förskräckligt i kurvan som för den ut på snabbspåret mot centrala staden.

Herman Fernström, affärsutvecklare på Västtrafik. Foto: Västsvenska paketet.

Vid årsskiftet 2011-2011 började arbetet med att förvandla Gamlestadstorget från en hållplats till en modern knutpunkt. En ny pendelstation för tågen mot Älvängen och Trollhättan, nya spårvagnslägen i samma plan och en kommande busstation. Pengarna, en miljard kronor, kom från Västsvenska paketet.

Gamlestadstorget är en av fem platser i Göteborg som kommunen pekat ut som ”strategiska knutpunkter”. Här ska människor inte bara byta från en linje till en annan, knutpunkten ska vara ett mål i sig med arbetsplatser, bostäder och fritidsaktiviteter. Men då måste förstås kollektivtrafiken fungera.
– Sedan har vi också förberett för möjliga tvärförbindelser och nya linjer. Här finns ett spår så att vi kan köra direkt från Bergsjön till Angered om det skulle behövas i framtiden, säger Herman Fernström.
Angered centrum är för övrigt en annan av de strategiska knutpunkterna.

I dag trafikerar sex spårvagnslinjer och en pendeltågslinje Gamlestadstorget. I framtiden kommer också busstrafiken att flyttas upp till resecentrumet, men det finns en hel del hus som måste stå klara innan dess.
– Närmast på schemat är att börja använda ett av de nya hållplatslägena för spårvagnslinjerna mot Kortedala och Bergsjön. De tas i bruk i december, säger Herman Fernström.

Västsvenska paketet

”Målet är att läka ihop staden”

Här växer det nya Gamlestadstorget fram. Foto: Västsvenska paketet.

I Gamlestaden pågår ett stort omvandlingsprojekt som ska göra stadsdelen till en viktig punkt i det snabbt växande Göteborg. Med början på Gamlestadstorget ska en tät blandstad växa upp.
– Vi ska foga ihop det som 1960-talets planerare separerade med sitt fokus på biltrafiken, säger projektledaren Mattias Westblom på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

– Tanken är att skapa en sammanhängande stadsmiljö från Gamlestadstorget via det befintliga Gamlestaden och Kviberg ända bort till Utby, fortsätter han.
Närmast i tid är den nya bebyggelse som nu växer fram kring Gamlestadstorget. För drygt en månad sedan invigdes Västtrafiks resecentrum och nu är hyresgästerna på väg in i höghuset som redan blivit ett av östra Göteborg landmärken.
– Här kommer bland andra förskole- och grundskoleförvaltningen och Tele2 att sitta. De hyr direkt av Platzer som äger huset. Vi disponerar de två understa våningarna och hyr i vår tur ut till Espresso House, Subway och Pressbyrån. Dessutom finns en bankomat och vår egen Västtrafikbutik, säger Lisa Dickson Dolieris som är ansvarig för uthyrning och etablering på Västtrafik.

Våren 2020 är det inflyttning i byggbolaget Peabs projekt ”Gamlestads brygga” som består av 117 bostadsrättslägenheter i tre huskroppar. På ena sidan husen ligger Säveån, på andra sidan resecentrum där husen reser sig intill den nya spårvagnshållplatsen. Väldigt intill.
– Man kan säga att det blir en anmärkningsvärd täthet i kvarteret, säger Mattias Westblom en smula försiktigt.

Husen ligger ju nästan på själva hållplatsen?
– Ja, så är det. Tanken var att få en tydlig känsla av stad och puls. Det har inte varit helt lätt att jämka ihop våra trafiklägen med bostäder och kontor men jag tycker att det har lyckats riktigt bra.

I söder vill Göteborgs stad knyta ihop Gamlestaden med det betydligt mer stadslika Bagaregården genom att förtäta inom Gamlestadens fabrikers område. Det stora hindret är förstås E20 och Västra stambanan, som skär av både Ånäsvägen och Stockholmsgatan och agerar barriär mellan stadsdelarna.

– Infrastrukturen ligger där den ligger och den kan vi inte göra så mycket åt utan får arbeta utifrån förutsättningarna. Och jag tror att om 15 år kommer Gamlestadstorget vara en lika naturlig plats att ses och fika på som Redbergsplatsen är i dag, säger Mattias Westblom.

I öster kommer tillkommande bebyggelsen att växa ihop med Gamlestadens befintliga landshövdingehus. Den flerfiliga viadukten över Säveån ska rivas och bereda plats för tät blandstad med butiker i bottenvåningarna och bostäder ovanpå. I nästa steg ska SKFs gamla fabrikslokaler ”Kulan” bli ett affärscentrum. Samtidigt kommer det nya området Kvibergs ängar, alltså området mellan det gamla regementet LV6 och Säveån att byggas.
– Målet är att läka ihop sår i staden. Stadsläkning helt enkelt, konstaterar Mattias Westblom.

Västsvenska paketet

 

En stadsdel med gamla anor

Albert Lilienberg, stadsingenjör i Göteborg 1907-1927.

Gamlestaden har som namnet antyder en gammal historia. 1473 grundades staden Nya Lödöse här. Gamla Lödöse (som låg vid dagens Lilla Edet) flyttades helt enkelt söderut längs Göta älv för att undgå norska kontroller och tullar i Kungälv. År 1600 hade Nya Lödöse omkring 1500 invånare.

Efter att ha hamnat i danska händer och sedan återtagits och bränts av svenska trupper beordrades samtliga borgare att 1624 flytta till det alldeles nyanlagda Göteborg i sydväst. Sedan slutet av 1800-talet har Gamlestaden mest varit känt för sina industrier, där SKF är överlägset störst. Samtidigt har stadsdelen med sina landshövdingehus och sin lite gammaldags atmosfär blivit allt mer populär hos göteborgarna under de senaste åren.

Det var den legendariske stadsingenjören i Göteborg Albert Lilienberg (1879-1967) som ritade stadsplanen för dagens Gamlestaden. Lilienberg var influerad av de brittiska idéerna om ”trädgårdsstaden” och ville skapa trivsamma och trygga miljöer med den medeltida staden som förebild. Han ritade också stadsplanerna för Nedre Johanneberg, Örgryte trädgårdsstad, Bagaregården, Änggården och flera andra stadsdelar i Göteborg.