Frihamnen inte längre av riksintresse?

Frihamnen och Kvillepiren bör inte längre vara en del av det så kallade riksintresset Göteborgs Hamn. Det skriver Trafikverket i ett yttrande som kommunstyrelsen i Göteborg idag ställde sig bakom. Om riksintresset för Göteborgs Hamn förändras enligt det här förslaget blir de planerade byggena i Frihamnsområdet möjliga att genomföra.\r\n\r\nDet är med tanke på att vare sig godstransporter eller kryssningsverksamhet längre använder sig av Frihamnen eller Kvillepiren som riksintresseanspråket bör ses över. Trafikverket vill se en revidering där dessa delar av hamnen inte längre ingår. I sin remiss pekar också Trafikverket på att Göteborgs Hamns utvecklingsområden numera finns i ytterhamnsområdena.\r\n\r\nStadsledningskontoret har tidigare ställt sig bakom Trafikverkets förslag och det gör även de andra kommunala nämnder som lämnat remissvar.\r\nÄrendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.\r\n\r\nLäs remissen från Trafikverket här\r\n\r\nLäs mer om vad ett riksintresse är