Klart för fortsatt arbete med stadslinbana i Göteborg

Efter nästan en timmas debatt beslutade kommunfullmäktige i Göteborg på torsdagskvällen att staden ska fortsätta planera för att bygga en linbana över älven. Målet är att linbanan ska stå färdig i tid till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.\r\n\r\nI juni i år godkände politikerna i trafiknämnden den fortsatta planeringen av en föreslagen linbana från Järntorget över Göta Älv till Hisingen. För en månad sedan behandlade kommunstyrelsen frågan och under torsdagskvällen var frågan uppe för beslut i kommunfullmäktige.\r\n\r\nEfter en lång diskussion beslöt så KF att Göteborgs Stad ska fortsätta planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg. Målet är att linbanan ska stå färdig i tid till Göteborgs 400-årsjubileum 2021, gärna tidigare, och att den ska knyta samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen.\r\n\r\nLinbanan ska vara en del av kollektivtrafiken. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften, tornen som håller de tre kablarna beräknas bli mellan 60 och 90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20 – 25 km per timme. Kapaciten är cirka 2 000 resenär per timme i varje riktning.\r\nAtt linbanan blir en del av kollektivtrafiken innebär att resenärer som betalat biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem ska kunna kan resa med linbanan utan extra kostnad. det gjorde också att kommunstyrelsen ansåg att Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen behöver arbeta fram en kostnadsfördelning för systemet och dess underhåll.\r\n\r\nFörslaget att bygga en linbana i staden kom ursprungligen från göteborgarna när staden för några år sedan uppmanade att medborgarna att komma med idéer och förslag till firande av 400-årsjubiléet. Trafikkontoret har sedan utrett projektet och nu har alltså kommunfullmäktige sagt ja till att gå vidare med planerna.\r\nEnligt beslutet ska linbanan utgöra en tvärlänk i kollektivtrafiksystemet, en tvärlänk som möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad.\r\n\r\nBygget av linbanan får maximalt kosta 1,1 Mrd 2015 års prisnivå. Finansieringsdiskussioner förs nu med regionen, staten och EU.\r\n

Av Åke Lundgren

\r\n

Läs mer om planerna på linbana i Göteborg