Ledningar läggs i väntan på Västlänken

Redan nu syns det i Göteborg att Västlänken ska byggas. Det är de förberedande arbetena som pågår. Genom ledningsomläggningar frigörs marken där det senare ska schaktas för Västlänken.

\r\n- Vi lägger helt enkelt nya rör, säger Lennart Andersson byggledare för förberedande arbeten på Västlänken. Det är kabelrör, opto, dricksvatten, spillvatten, dagvatten, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Och en hel del tomma rör för framtida bruk.\r\n\r\nNär schaktandet sedan startar för Västlänken efter årsskiften 2018 kan de befintliga ledningarna kopplas ur och de nya kopplas in. De synliga jobben har bedrivits i centrala Göteborg. Vid Norra Hamngatan, packhusplatsen vid Casinot och vid regionens hus, Vita Villan.\r\n\r\n- Just nu är vi på Kruthusgatan och lägger 400 meter nya ledningar för dagvatten och spillvatten, säger Lennart Andersson.\r\n\r\n- Vi trycker det mesta. Det är vanligast i dag, fortsätter Lennart Andersson.\r\n\r\nTekniken med styrborrning och tryckning funkar bra i befintliga fyllnadsmassor, i lera och grus. Det går dock inte nyanlagda bärlager eller i berg. Det är en kombination mellan schakt och tryckning. En tryckgrop är mellan tre och fem meter djup. De nya ledningarna trycks vanligen på det djupet. Ledningarna är till häften med självfall, hälften trycksatta ledningar\r\n\r\nlennart-anderssonDet är spännande att gräva i stadens gator. Lennart Andersson och hans grupp har stött på flera överraskningar i underjorden.\r\n\r\n- Vi har hittat gamla ledningar, dagvatten som färskvatten på ställen de absolut inte ska vara, säger Lennart Andersson.\r\nVi har hittat ledningar där vi saknar ledningsägare, gamla trafikskyltar, gamla gatubrunnar och en tegelmur. Vi trodde först det var del av ett befästningsverk men det är troligen rester av en murad vattentank.\r\n

Av Åke Lundgren