Nu vilar Tina på en bädd av Skagensand

200 meter ny tunnel under Göta älv är klar. Tunneln, som i färdigt skick blir nästan 500 meter, ska binda samman de två nya trafikplatserna Marieholm på fastlandssidan och Tingstad på Hisingssidan när den står klar 2020.

Efter sju dygns arbete med början 2 december 2017 ligger nu Tina, den första av de tre sänktunneldelarna i den blivande Marieholmstunneln på sin plats under Göta Älv.

P1020779Tunnelelementet Tina som legat förankrad vid älvstranden sedan i april i år, bogserades över älven och sänktes till sitt läge vid Tingstadssidan i en i förväg muddrad ränna i älvbotten.

Under bogseringen och nedsänkningen användes ett vajersystem, bogserbåtar och dykare för att säkerhetsställa att tunneldelen hamnade i rätt position på botten. Under sänkningsprocessen var dykarnas uppgift att kontrollera tunneldelen under ytan.
De skulle främst bevaka så att inga skador uppstod på tunneldelen eller på den gummipackning som ska se till att det sedan sluter tätt mellan tunneldelarna, mellan Tina och tunnelmynningen på Hisingssidan.

Tunneldelen är byggd i betong. Cirka 100 meter lång, 30 meter bred och omkring 10 meter hög.
Den väger 25 000 ton, men efter som den är ihålig och fylld med luft så flyter den av sig själv enligt Archemedes princip.

Tina anslöts till tunnelmynningen, en cirka ett hundra meter lång platsbyggd betongtunneldel vid Tingstad.
mittgrejenAlltså har vi nu sammanlagt 200 meter färdig tunnel på plats under Göta Älv.

– Hela sänkningsprocessen med bogsering från parkeringsläget, positionering och sänkning av tunneldelen tog ungefär två dygn, säger Johan Andrén, projektledare vid Trafikverket för Marieholmstunneln. Sedan genomfördes de sista arbetena under vatten de resterande fem dygnen. När tunneldelen nu ligger på plats i botten påbörjar vi planering och muddring inför sänkning av den andra tunneldelen.

Produktion av trean påbörjas direkt. Den är beräknad att bogseras ut och sänkas plockas ut och sänkas hösten 2018. Sedan fortskrider arbetet med att färdigställa den sista tunneldelen. Det är torrdockan som omformas till en platsbyggd betongtunneldel. Hösten 2019 beräknas det vara klart.

2020 kan de första bilarna och bussarna trafikera Marieholmstunneln.

Av Åke Lundgren

 

Så sänktes Tina i älven

– Tunneldelen lades först på plats i rännan på särskilda stöd i var ände. Genom dessa stöd kunde tunneldelen manövreras med millimeter precision i sidled och höjdled till exakt rätt läge. Därefter säkrades detta genom att tomrummet mellan rännans botten och tunneldelen fylldes med sand. Havssand från Skagen blåstes in under tunneldelen.
– Därefter stabiliseras sidorna med grov makadam och till sist läggas ännu grövre makadam ovanpå tunneln för att den inte ska flyta upp. Älven återfår sitt ordinarie farledsdjup på 6,3 meter.
– Tunnelelement två är i stort sett färdigbyggd i torrdockan på fastlandssidan. Den ska bogseras ut efter årsskiftet och förankras vid stranden. Senare, vecka fem eller vecka sju, ska även denna del bogseras över älven på samma sätt och läggas på plats.
– Tina ligger då stabilt på plats i sin rätta position. Och när tvåan ansluts till Tina under älven ska skiljeväggen mellan tunnelmynningen och Tina att öppnas.