Nya förberedelser för trädflytt i Haga

I samband att Västlänken byggs kommer ett antal träd i staden att beröras av bland annat schakter och trafikomläggningar. Den här veckan fortsätter Trafikverket arbetet med att förbereda de stora träden i Haga i inför en kommande flytt. Arbetet börjar idag och pågår veckan ut.

Det är fem stora träd som nu förbereds för flytt inför att Trafikverket ska börja schakta för Västlänkens station Haga. Trafikverket har identifierat totalt 550 träd i staden (träd som finns i Lisebergs område eller i skogspartier räknas inte) som berörs av Västlänksbygget. Av dem står 180 i Haga.

Utgångspunkten är alltså att bevara så många träd som möjligt på plats. I andra hand att flytta dem tillfälligt och sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand flytta dem permanent inom området, i fjärde hand att flytta dem till en annan plats i staden. I femte hand ersätts träd som måste tas bort med likvärdiga träd efter byggtiden.

De fem aktuella träd, som förbereds under denna vecka, ska flyttas en gång och kommer att står kvar inom området fast på annan plats. Träd som på det här sättet ska flyttas en gång måste förberedas under några år. Man gräver ett fyrkantigt dike runt trädet för att stimulera det så att det bildas en kraftig rotklump nära stammen när det är dags för flytten. Två sidor preparerades i våras. Nu är det dags för de två återstående. Träden behöver två växtsäsonger på sig för att stärka sitt rotsystem. Under den tiden ska de vattnas, gödas samt säkras och stabiliseras. Själva flytten av träden planeras till hösten 2017

Trafikverket.se kan du läsa mer om hur man jobbar med träd.

Tekniken att flytta träd är väl prövad och används världen över. Det är dock ovanligt att vi i Sverige att flyttar träd vid byggen och exploateringar för att sedan flytta tillbaka dem. Oftast tas de bort för att ersättas med nya. Från början är i stort sett alla träd i en stad planterade, alltså ditflyttade, oftast i en ålder mellan åtta och tolv år som skolad planta.

Göteborgs kommun planterar cirka 700 träd per år i staden.

Av Åke Lundgren