Nya Tingstadsmotet tar form mitt i rusningstrafiken

Åtta meter upp i luften ovanför E6 i Tingstad på Hisingen i Göteborg pågår bygget av en ny vägbro. Den spänner över två trafikleder och en järnväg.
Bron ska bli den nya kopplingen mellan Lundbyleden och Marieholmstunneln.

Från ställningarna på brobygget har man en bra utsikt över byggplatsen. Och får en aning om slutresultatet.

byggareVid Tingstadmotet ska det befintliga vägnätet anslutas till Marieholmstunneln. All trafik från norr på E6 kommer att gå under en ny Tingstadsbro och fördelas mellan en nybyggd Marieholmtunnel till öster, Tingstadstunneln rakt söderut och Lundbyleden i sydväst.

Parallellt byggs nya broar, tråg och körfält samtidigt som gamla broar rivs och trafikomledningar planeras och genomförs. Alltmedan bygget drivs fram och den ständiga trafiken på E6 rullar på i båda riktningarna.

– En fungerande trafiklösningen under byggtid var förutsättningen för hela projektet, säger Pontus Hjort projektledare vid Trafikplatsen. Det ingick till och i vårt förfrågningsunderlag vid anbuden.

Vid högbron leds Lundbyleden söderifrån ner i den nya Marieholmstunneln. Etthundra meter, en tredjedel av den 300 meter långa södra halvan av bron är klar.

Den är konstruerad som två broar. En i varje riktning, bredvid varandra.

– Den här bron har samma formspråk som Röde orm, säger Pontus Hjort, men den kommer inte att bli rödmålad. Den här bron får betongens naturliga färg.

Bron gjuts i betong, men formas för hand. Att bygga gjutformen för betongkonstruktionen är ett precisionsarbete i trä och formplywood.

Formen stabiliseras med rejäla stålstöd, reglar och formknektar för att klara de tunga lasterna som uppstår när våt betong fyller formen. Träets levade ytor med ådring och kvistar kopieras in betongens ytskikt.

Bron byggs i etapper på etthundra meter. Etapp två sträcker sig över järnvägen. Enligt plan ska det vara klart till påsken 2018.

Södergående trafik på E6 som ska vidare till fastlandssidan och Marieholm via den nya Marieholmstunneln kommer att gå under två broar med tråg emellan öster om E6:ans nuvarande dragning. Broarna är redan färdigställda och trågets sidomurar är på plats. Det saknas bara växtligheten. När allt är klart ska träd, buskar och gräs vara på plats.

P1020679– E6:an är en av de mest trafikintensiva trafiklederna i den här stan, säger Pontus Hjort. Nu bygger vi den här nya trafikplatsen med anslutningarna till nya Marieholmstunneln på samma plats som E6:an går idag.
Det innebär att vi tvingas flytta trafiken i flera skeden för att komma åt de ytorna där trafiken går idag. Det gör vi successivt, ett körfält i taget.

Vecka 50 görs en ny trafikomläggning så att all trafik leds öster om gamla Tingstadbron.

Den ska nämligen rivas för att plats för en ny Tingstadsbro. Den nya bron blir längre än den gamla.
Den nya E6:an är bredare med fler körfält och är dessutom sänkt ungefär en meter.

I november 2019 ska den nya Tingstadbron vara på plats.

– Projektet håller tid och håller budget, säger Pontus Hjort. Vi är idag där vi planerat att vara. Det går, men det kräver sin planering.

Trafikplats Marieholm är en del av Marieholmsförbindelsen som finansieras av Västsvenska paketet. Där ingår även Marieholmstunneln, en sänktunnel under Göta Älv och Trafikplats Marieholm, en ny trafiklösning vi Marieholmstunnelns mynning som ansluter till Röde orm på fastlandssidan.

Av Åke Lundgren

Läs mer om trafikomläggningen vecka 50