Nya vägar för gång- och cykeltrafik

I april börjar  det förberedande arbetet för Västlänken på Östra Hamngatan. Det betyder att biltrafik, cyklister och gående får ledas om runt arbetsområdet.

Inför byggstarten av Västlänken behöver Trafikverket göra förberedande arbeten. I början av april påbörjas den första etappen av tre som innebär arbeten på Östra Hamngatan.
Arbetena pågår till mitten av maj. Det handlar om ledningsomläggningar och flytt av två träd. Ett träd flyttas permanent, det andra flyttas tillfälligt och flyttas tillbaka om fyra år.
Störningar i form av buller kommer att förekomma.

Kartan  visar hur gående, cyklister och biltrafik leds om. Biltrafikanter från Sankt Eriksgatan leds om via Torggatan och Klädpressaregatan och ut på Östra Hamngatan.
hamngatan

I slutet av maj inleds etapp två med ytterligare ledningsomläggningar, byggande av vändslinga för biltrafiken och flytt av spårvagnsspår. Arbetena pågår till mitten av september.

Spårvagnstrafiken stängs av från 19 juni till 21 augusti, vilket Västtrafik redan berättat om.
Det beror dels på Västlänkens arbeten men också på att man vid bygget av Hisingsbron måste arbeta invid spårvägsspåren vid Frihamnens hållplats. Då passar även Västtrafik på med arbeten, bland annat med att lägga in nya växlar på Hisingssidan.

Samtliga spårvagnslinjer – 5, 6, och 10 – som trafikerar Hisingen kommer att vända vid Centralen. Spårvagnstrafiken kommer att ersättas med bussar från hållplats Nordstan.
Ersättningsbussarna stannar nära alla ordinarie spårvagnshållplatser på Hisingen. Sista stopp blir Solstrålegatan, vid Varmfrontsgatan i Länsmansgården.
Bussarna kommer att köra var tredje minut  i högtrafik vecka 25, 32 och 33. Övriga veckor går bussarna var fjärde minut i högtrafik.

Etapp tre inleds i höst och innebär ledningsomläggningar från Östra Hamngatan till Kanaltorget
Mer detaljer om etapp två och tre kommer senare.

Av Åke Lundgren