Så minskar vi störningarna under bygget av Västlänken

Under de åtta år det kommer att ta att bygga Västlänken, sex kilometer tågtunnel under centrala Göteborg, kommer en del av er som bor i stan ofrånkomligen att märka av vissa störningar. Ljud och vibrationer kommer att märkas, på olika ställen vid olika tidpunkter. I vissa fall kommer trafiken att behöva ledas om.\r\n Men parallellt med planeringen av själva byggandet, pågår också ett stort arbete för att störningarna under byggtiden ska bli så små som möjliga.\r\n\r\nSå här skriver projekt Västlänken på sin webb:\r\n

Vi kommer att göra vad vi kan för att minska störningarna. Redan innan själva byggarbetena börjar analyserar vi hur de kommande arbetet kan påverka omgivningen, och vad vi i så fall kan göra för att minska påverkan. Vi inventerar byggnader, undersöker marken och mäter ljudnivåer.\r\n\r\nUnder tiden vi bygger följer vi upp och mäter den påverkan som arbetet faktiskt har. För att minska störningar kan vi till exempel skärma av arbetsplatserna eller dämpa ljudet från arbetet på annat sätt antingen vid maskinerna eller vid de byggnader som berörs. Vi kan också justera hur vi spränger och till exempel spränga mindre och oftare eller större och mer sällan beroende på vad som är bäst för omgivningen.

\r\nOm du vill veta mer om vad som görs för att minska störningarna under bygget av Västlänken är ett bra första steg att titta på den här filmen.\r\n\r\nhttps://youtu.be/6lhsn0njo7g\r\n\r\n