Se förslagen till konst i station Haga och Korsvägen

Snart avgörs hur den konstnärliga gestaltningen för Västlänkens stationer Haga och Korsvägen ska utformas.
Nu ställs förslagen ut på Göteborgs stadsmuseum och i oktober kommer juryns utslag.           

I Västlänkens tre stationer skapas miljöerna för framtidens resenärer.
För att få fram den konstnärliga gestaltningen i utformning av stationerna Haga och Korsvägen i Västlänken utlyste Trafikverket i samarbete med Statens konstråd en internationell tävling i januari 2017.

Det är den andra internationella tävlingen inom ramen för det övergripande konstprogrammet Kronotopia.
– Syftet är att få in konsten så tidigt som möjligt i projektet och ge konstnärerna möjlighet att påverka och skapa miljöerna, säger Anni Renfors på Trafikverket, specialist i arkitektur för Västlänken. Att det sker så här tidigt i processen är unikt för ett så här storskaligt stadsomvandlingsprojekt.

Liksom den första tävlingen, Kronotopia 1 som gällde Olskroken och Centralen, lockade tävlingen förslag från konstnärer från hela världen.
– Det var ett stort internationellt intresse att deltaga i konsttävlingen Kronotopia 2 för Haga och Korsvägen. Det har gett oss ett bra underlag för vårt urval ur prekvalificeringen, säger Anni Renfors. De flesta världsdelar var representerade. Den här gången var det dessutom det ett ökat intresse från Sverige jämfört med den förra tävlingen.

De sju utvalda förslagsställande konstnärernas bidrag ställs nu ut på Göteborgs stadsmuseum mellan 29 augusti och 17 september.

Det är fyra bidrag för Haga och tre för Korsvägen, som alla innehåller olika idékoncept på den konstnärliga gestaltningen av stationerna. De konstnärer vars bidrag vinner är sedan med och formar hur stationerna skall se ut tillsammans med arkitekter och konstruktörer.

Trafikverket vill av tekniska och underhållsskäl ha konst som är integrerad i de anläggningar som verket bygger och driver. Det är till och med ett tekniskt krav från Trafikverket.
– Konsten ska vara en väl integrerad del av anläggningen, integrerad som objekt och som gestaltning. Konsten ska inte kunna flyttas från stationen, säger Annie Renfors. Den går då heller inte att stjäla eller göra åverkan på.

Konsten i en anläggning som tågtunneln Västlänken har sitt eget syfte. Konsten har ingen annan funktion än att vara sig själv nog. Det som skiljer konsten från arkitekturen – eller konsthantverket – är att arkitektur och konsthantverk även gör ett jobb. Man kan bo i det arkitektritade huset eller använda den vackert snidade skeden eller drejade skålen.
– Historiskt sett är det nära samarbeten mellan arkitekt och konstnär som skapat många av de offentliga platser vi uppskattar att vistas i idag, säger Johny Lindeberg. Trafikverket har och tar ett ansvar för att skapa dessa miljöer.

Han fortsätter:
– En station eller bytespunkt är kanske den mest demokratiska platsen vi har i vårt samhälle. Den mest tillgängliga. Stationerna ska ges en kvalitet som går över det förväntade och vardagliga. Vi har här ett ansvar att skapa en bra start för det vardagliga livet i de knutpunkter Trafikverket skapar.

I oktober 2017 avslöjas de två vinnande förslagen, ett för varje station. Till dess är tävlingsförslagen helt anonyma och endast identifierbara via det motto som respektive konstnär döpt sitt förslag till.

På Stadsmuséet visas även pågående arbete från Kronotopias tidigare vinnare som utsågs i januari.
Konstnären Danh Vō tilldelades då station Centralen med idéförslaget ”Tongue and Groove” och konstnären Katharina Grosse tilldelades infrastrukturområdet i anslutning till Olskroken planskildhet med idéförslaget ”bLINK”. 

Åke Lundgren

 

Museet arrangerar guidade visningar av utställningen. Mer information på goteborgsstadsmuseum.se

 

Bakgrund Kronotopia

För att få fram förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens stationer samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i den internationella konsttävlingen Kronotopia som också är namnet på Västlänkens övergripande konstprogram.
Det har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.
All konst som produceras inom Västlänken, under mark, i stationsbyggnaderna och utanför, tar avstamp i programmet. Genom tävlingen får konstnärer komma in tidigt i processen, redan innan ritningarna är klara, och därmed påverka utformningen av hela miljöer.
 Läs mer hos Statens konstråd