Hisingsbron

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och på så sätt skapa en stark regionkärna, där det också finns förutsättningar för sjöfarten att utvecklas.
Den nya Hisingsbron är delfinansierad av Västsvenska paketet.
Efter att Hisingsbron står klar omkring år 2020 kommer Götaälvbron att börja rivas.

 

Höjd: 13 meter
Segelfri höjd: 12 meter
Upplyft: 28 meter
Antal vägbanor: 4
Öppnas: omkring 2020

Mer information Information från Göteborgs Stad om Hisingsbron
Illustration: Mattias Henningsson Jönsson