Marieholmstunneln

Marieholmstunneln är en vägtunnel under Göta älv, och ligger 600 meter öster om Tingstadstunneln. Den nya tunneln länkar samman de viktiga genomfartslederna E20, E6, E45 och Lundbyleden. Anslutningen mellan E20 och E45, Partihallsförbindelsen ”Röde Orm”, är redan klar att anslutas till tunneln.

Marieholmstunneln förbättrar framkomligheten i regionen och minskar sårbarheten i trafiksystemet väsentligt, då Tingstadstunneln har hård trafik och är känslig för störningar. Den kommer också göra godstransporter mer tillförlitliga.
År 2020 beräknas den nya tunneln öppna för trafik.

Marieholmstunneln ingår som en del i Marieholmsförbindelsen. Marieholmsförbindelsen omfattar även Södra Marieholmsbron som är en bro för järnväg, gång- och cykeltrafik över Göta älv.

Vad: Ny vägtunnel under Göta älv i Göteborg.
Varför: Avlastar Tingstadstunneln och minskar sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem.
Typ: Sänktunnel med flera tunnelelement som byggs på plats i torrdocka
Längd: 500 meter
Byggstart: 2014
Trafikstart: 2020
Kostnad: Marieholmstunneln beräknas till 3,5 miljarder kronor och ingår i Västsvenska paketet

Mer information:

Information om Marieholmstunneln från Trafikverket:

Följ bygget direkt i realtid

Se Trafikverkets film: https://www.youtube.com/watch?v=qd006zCHxe8