Miljö och säkerhet

Flera olika miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder görs i samband med utbyggnaden av kollektivtrafiken och ändrad trafikering. Det blir fler cirkulationsplatser och bullerplank. Nya cykelbanor gör det lättare och säkrare att ta sig fram med cykel. Framkomligheten och säkerheten för bussar och bilar och ökar när det blir fler körfält och rondeller. Mycket är redan klart.

Fler planskilda korsningar för cyklar, bussar och bilar ökar trafiksäkerheten. Det blir också bättre utfartramper till leder och åtgärder som ger bättre sikt. Vid de större vägarna byggs motorvägshållplatser som gör att bussresor kan gå snabbare och att av- och påstigning kan ske på ett tryggt sätt.

Gemensamt för projekten i Västsvenska paketet är att de bidrar till förbättrad miljö och ökad hållbarhet.