Västlänken

Västlänken är en ny cirka 8 kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg genom Göteborg. Merparten går i tunnel under de centrala delarna av staden. Västlänken är den enskilt största satsningen i Västsvenska paketet.

Med Västlänken binds tågtrafiken i Västsverige ihop till ett sammanhängande system som ger en effektiv och genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya underjordiska tågstationer i Göteborg, vid Centralstationen, Korsvägen, och Haga gör att man kan resa enklare och med färre byten.

De tre nya stationerna minskar trycket på Göteborgs Central och gör att nya stadskärnor växer fram i Göteborg. Centralens östra uppgång blir entrén till den nya stadsdelen Gullbergsvass och gör att Göteborgs city växer mot vattnet. Station Haga väver ihop kulturhistoria med nutid och växer fram med hänsyn till parkmiljön. Station Korsvägen ligger strategiskt mitt i navet för möten, upplevelser och lärande och skyndar på Korsvägens utveckling mot en innerstadsmiljö fylld av rörelse.

Tågtrafiken blir smidigare och resenärer kommer kunna nå fler destinationer utan att byta färdmedel.

Nuläge: Projektering och förberedelser inför byggskedet.
Byggstart: 2017/2018
Trafikstart: 2026
Kostnad: 20 miljarder kronor (2009 års prisnivå)

Mer information:

Information från Göteborgs Stad om hur staden utvecklas i samband med Västlänken

Information från Trafikverket om hur Västlänken planeras och byggs
Illustration: Metro Arkitekter